Tủ hồ sơ cũ ngang 1m2 x 1m75 x hôg 40cm

2,700,000 1,550,000