Thanh lý bàn làm việc cũ 1m2 không hộc xám

550,000 450,000