Thanh lý bàn làm việc cũ 1m2 không hộc xám

450,000