Thanh lý ghế giám đốc đa năng cao cấp

2,500,000 1,950,000