Thanh lý bàn làm việc 1m2 có 2 hộc màu kem cũ

950,000