Thanh lý bàn làm việc 1m2 có 2 hộc màu kem cũ

1,200,000 950,000