Thanh lý bàn làm việc 3 hộc giá rẻ BLV170

800,000 650,000