Thanh lý bàn làm việc 80cmx50cm không hộc cũ

500,000 300,000