Thanh lý bàn làm việc cũ 3 hộc giá rẻ

700,000 650,000