Thanh lý ghế xoay trưởng phòng cũ lưng lưới

750,000