Thanh lý tủ hồ sơ cũ 2 cánh 1m2 x 1m2 giá rẻ

1,000,000