Bàn giám đốc chữ L tồn kho giá rẻ

3,680,000 3,180,000