Thanh lý bàn làm việc nhóm 1m8 x 1m2 chân sắt

2,200,000 1,800,000