Thanh lý bàn làm việc nhóm 1m8 x 1m2 chân sắt

1,800,000