Thanh lý tủ hồ sơ 3 cánh có kính màu kem cũ

2,350,000