Thanh lý tủ hồ sơ 3 cánh có kính màu kem cũ

3,000,000 2,350,000