Thanh lý tủ hồ sơ ngang 1m9 cũ

3,000,000 2,450,000