Thanh lý bàn làm việc cũ 1m2 cao cấp 2 hộc

750,000 650,000