Thanh lý tủ hồ sơ cửa lùa 1m7 cũ

2,000,000 1,450,000