Thanh lý bàn làm việc gỗ tự nhiên cũ

1,350,000 900,000