Thanh lý tủ hồ sơ dài nhiều ngăn giá rẻ

1,350,000 1,200,000