Thanh lý bàn giám đốc cũ cao cấp, có ngăn bàn phím

1,950,000