Thanh lý tủ hồ sơ 0,84mx2m1 nhiều ngăn cũ

1,750,000