Thanh lý tủ hồ sơ 0,84mx2m1 nhiều ngăn cũ

2,500,000 1,750,000