Thanh lý bộ sofa bọc vải nhung 1m7 tồn kho

6,000,000 4,480,000