Thanh lý bộ sofa bọc vải nhung 1m7 tồn kho

4,480,000