Thanh lý bàn làm việc chân sắt cũ 1m2 cao cấp

500,000