Thanh lý bàn làm việc khung sắt 1m2x60cm 2 hộc cũ_BLVC240

1,550,000 930,000