Thanh lý tủ quần áo 3 cánh 1m2x1m8 nhựa đài loan cũ

3,000,000 2,150,000