Thanh lý tủ quần áo 3 cánh 1m2x1m8 nhựa đài loan cũ

2,150,000