Thanh lý tủ hồ sơ cũ 2 cánh 1m2 x 90cm giá rẻ

750,000