Thanh lý tủ hồ sơ cũ 2 cánh 1m2 x 90cm giá rẻ

1,000,000 750,000