Thanh lý tủ hồ sơ 2m1x1m9 màu nâu cũ

3,000,000 2,150,000