Thanh lý quầy cao su tự nhiên 2m3x1m2 cũ

5,400,000