Thanh lý kệ trưng bày khung sắt mặt gỗ đóng mới

1,720,000