Thanh lý kệ trưng bày khung sắt mặt gỗ đóng mới

2,000,000 1,720,000