Thanh lý bàn làm việc máy tính cũ ngang 1m2 giá rẻ

2,700,000 1,350,000