Thanh lý bàn làm việc cũ 3 hộc 1m2 màu vàng

800,000 600,000