Thanh lý bàn làm việc cũ 3 hộc 1m2 màu vàng

600,000