Thanh lý bàn làm việc chân xếp 1m2 giá rẻ

800,000 600,000