Thanh lý bàn làm việc chân xếp 1m2 giá rẻ

600,000