Thanh lý bàn làm việc 2 hộc tủ cũ

1,150,000 580,000