Thanh lý bàn làm việc 1m2 x 60cm cũ giá rẻ

650,000