Thanh lý bàn làm việc 1m2x70cm chân sắt có hộc cũ

830,000