Thanh lý bàn làm việc 1m2x70cm chân sắt có hộc cũ

1,600,000 830,000