Thanh lý bàn giám đốc cũ 1m6 x 80cm giá rẻ

2,350,000