Thanh lý bàn ăn mặt kính chân gang cũ

2,000,000 1,450,000