Thanh lý bộ bàn ghế xếp gỗ cao su tồn kho

2,000,000 1,230,000