Bộ salon nan gỗ tràm đại bàng

7,900,000 6,500,000