Thanh lý bàn làm việc chân sắt 1m2x60cm và 1m2x80cm cũ

800,000 600,000