Thanh lý tủ thờ 1m3 gỗ tự nhiên cũ

4,000,000 2,450,000