Thanh lý tủ quần áo gỗ cửa lùa tồn kho

3,800,000 3,000,000