Thanh lý tủ locker gỗ cũ 30 ngăn giá rẻ

2,500,000