Thanh lý tủ locker gỗ cũ 30 ngăn giá rẻ

3,200,000 2,500,000