Thanh lý tủ kính đựng hồ sơ cũ

3,000,000 2,480,000