Thanh lý tủ hồ sơ cũ, tủ trưng bày phòng giám đốc

1,950,000