Thanh lý tủ cabin 2 hộc màu trắng MDF cũ

500,000 350,000