Thanh lý tủ đựng hồ sơ màu trắng cũ

850,000 580,000