Thanh lý quầy cũ ngang 1m8 x 95cm hông 60cm – QC01

6,000,000 3,150,000