Thanh lý kệ hồ sơ 5 ngăn cũ giá rẻ – KHSC68

820,000