Thanh lý kệ hồ sơ 3 ngăn cửa kính lùa cũ giá rẻ

500,000