Thanh lý giường tầng sắt 80cmx2m cũ

2,000,000 1,150,000