Thanh lý giường ngủ 2 hộc cũ 1mx2m

2,500,000 1,750,000