Thanh lý giường KING xuất khẩu tồn kho GXK07

6,400,000 5,200,000