Thanh lý giường KING xuất khẩu tồn kho GXK07

5,200,000