Thanh lý giường gỗ 1m4 x 2m cũ

2,500,000 2,100,000