Thanh lý giường 1m6 màu gỗ nhạt cũ

2,500,000 2,000,000